Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2013 roku - dokument Worda

WSTĘPNE WYNIKI 
EGZAMINU MATURALNEGO
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRAJEWIE 
W 2010 ROKU.

Do egzaminu maturalnego w maju przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci w liczbie 150 osób, a także grono 16 osób uzupełniających lub podwyższających wynik egzaminu. 13 osobom udało się uzyskać aneks lub świadectwo wskutek uzupełnienia egzaminu sprzed roku. Wyniki tegorocznych absolwentów w zestawieniu z wynikami wojewódzkimi oraz z kraju przedstawiają się następująco.

 ZDAWALNOŚĆ  EGZAMINU  MATURALNEGO (w %)

 

 Kraj  Woj. Podlaskie
 ZS Nr 1 w Grajewie
 Ogółem LO 
 Ogółem  LO  Ogółem  LO
 81  91  80  92  89,7  100

Powiat Grajewski – najlepszy w województwie – 87% zdawalności.

WYNIKI  Z  NAJWAŻNIEJSZYCH  PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

Załącznik - MS Word

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com